Otkup automobila sa lizinga

Otkup automobila sa lizinga je opcija koja odgovara korisnicima lizinga, koji nisu više u mogućnosti da isti otplaćuju. Dakle, ako dođe do novih finansijskih momenata u vašem životu pa ne možete da nastavite otplatu postoji rešenje. Na raspolaganju smo da vam objasnimo sam tok postupka. Pomoći ćemo oko papirologije i prateće dokumentacije za otkup automobila sa lizinga. Ako se odlučite za ovaj vid usluge dobijate novčana sredstva. Ona vam mogu poslužiti kao početni kapital za kupovinu novog auta ili već šta je vama prioritet.

Možete uvek računati na našu maksimalnu profesionalnost. Ne pravimo pitanje o kakvom se autu radi. Dakle nebitna je marka ili tip vozila. Takođe nisu bitne ni karakteristike, oprema, performanse. Ceo postupak otkupa automobila sprovodimo brzo i efikasno. Slobodno nas kontaktirajte ukoliko iz bilo kog razloga želite da prekinete sa otplatom lizinga. Ako prodajete vozilo sa lizinga tu smo u svakom trenutku. Pozovite nas bez obzira na mesto u kojem se nalazite. Postaćemo vaš pouzdan partner koji će realno proceniti cenu vozila na tržištu.

Šta je lizing?

Lizing je postao veoma popularan način da se dođe do vozila. Veliki broj ljudi se odlučuje za ovaj način kupovine. Lizing se u razvijenim zemljama mnogo više koristi kao način kreditiranja nego kod nas. Kod nas se na lizing uglavnom kupuju motorna vozila. Ono što je prednost lizinga je što je kraća i jednostavnija procedura odobravanja. Za lizing ne treba dodatnih sredstava obezbeđenja. Dakle kod lizinga nema hipoteka, žiranata, velikog procenta učešća. Osnovna razlika između kredita i lizinga je ta što je kod lizinga osnovna svrha korišćenje, a ne vlasništvo. Vlasnik vozila je lizing preduzeće do otplate vozila. Prava korišćenja prenose se na kupca (korisnika lizinga).

Po isplati poslednje rate, korisnik lizinga stiče pravo da otkupi predmet lizinga. Pravno lice u knjigama vodi vozilo kao svoje osnovno sredstvo. Finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora. Pravo svojine prenosi se na korisnika lizinga po isplati poslednje rate. Finansijski lizing je pravno regulisan na teristoriji Srbije Zakonom o finansijskom lizingu. Finansijski lizing je knjigovodstveno regulisan Zakonom o porezu na dodatu vrednost. U svetu je opšte prisutan trend kupovine automobila na lizing. Naročito kada su u pitanju novi automobili jakih i luksuznih brendova. Ipak, porast prodaje vozila na lizing je tek veliki poslednjih par godina.

Otkup automobila sa lizinga – procedura

Procedura otkupa automobila sa lizinga nije nimalo komplikovana. Ekonomska kriza je ostavila trag i u ovoj oblasti. Naročito zbog cele situacije sa epidemijom broj lizing ugovora sve se više smanjuje. Osim toga i kašnjenje u otplati sve više raste. Ako ste i vi u tom problemu ne oklevajte da nas angažujete. Ceo postupak i procedura je naša organizacija. Usluga koju nudimo je otkup automobila sa lizinga. Prvo vam damo procenu i uslove. Ako se složite sa cenom i uslovima sledi otkup vozila. Prvo nas možete kontaktirati telefonom da bi se informisali o eventualnoj ceni vozila koju možete dobiti. Vremenski rok koji vam je ostao za otplatu je osnovni parametar za određivanje vrednosti otkupa. Kada imamo taj podatak, onda se gleda tržišna vrednost vozila. Ostali parametri su kamata, politika poslovanja kuće kod koje ste uzeli lizing.

Bilo da ste u Beogradu ili u nekom drugom mestu u Srbiji, mi smo tu za Vas. I izvršićemo otkup vozila sa lizinga. Procedura je brza, jednostavna i u najkraćem mogućem roku. Ne morate više brinuti šta ćete da radite jer za nas je svako vozilo vredno. Ne zalazimo u vaše razloge zbog kojih ste se odlučili da date vozilo na otkup. Tu smo da odgovorimo na sve naše nedoumice. Iskoristite našu ponudu za otkup automobila na najbolji način. Nemojte čekati da zbog neredovnih plaćanja lizing rata dođete u situaciju da plaćate penale.